Henkilökunta

Käenpesän moniammatillinen henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, joilla on kokemusta psyykkisesti oirehtivien ja traumatisoituneiden lasten hoidosta ja kasvatuksesta. Suuri osa henkilökunnastamme on työskennellyt lastensuojelussa jo pitkään. Henkilökunta koostuu sosionomeista, sairaanhoitajista, lähihoitajista, sekä perheterapeutista.  Henkilökunta on kouluttautunut useilla lisäkoulutuksilla ja menetelmä osaamista löytyy laaja-alaisesti.

Henkilökunnalla on koulutus lasten- ja nuorten mielenterveystyöhön. Osalla koulutus on sisältynyt tutkintoon ja loput ovat käyneet koulutuksen erikseen. Osa henkilökunnasta on kouluttautunut videoavusteiseen vuorovaikutuksen ohjaukseen (VIG) ja osa ratkaisukeskeisiksi neuropsykiatrisiksi valmentajiksi. Henkilökunnallamme on laaja osaaminen erilaisiin menetelmiin kuten esim. perhearviointi (Family Assessment)  voimauttava valokuva, eläinavusteinen valmennus, sekä SomeBody -valmennus.