Käenpesän vastaanottoyksikkö on seitsemän paikkainen ja tarkoitettu 0–17-vuotiaille lapsille kiireellisen sijoituksen tarpeeseen.

Käenpesän vastaanottoyksikkö on seitsemän paikkainen ja tarkoitettu 0–17-vuotiaille lapsille kiireellisen sijoituksen tarpeeseen.

Vastaanottoyksikköön tullaan joko kiireellisesti heti tai etukäteen sovitulle pysäytys-, arviointi- tai kuntoutus jaksolle. Voimme ottaa lapsen vastaanottoyksikköön tunnin varoitusajalla ympäri vuorokauden ja tarvittaessa myös haemme lapsen yksikköön.

Käenpesän vastaanottoyksikössä arki ja tavoitteet rakentuvat lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Tarkoituksena on mahdollisimman nopeasti selvittää ja arvioida lapsen ja perheen tilanne, sekä vakauttaa lapsen arki niin, että hän voi kokea olonsa turvalliseksi turvallisten aikuisten ympäröimänä. Vastaanottoyksikössä omaohjaajatyöskentely lapsen kanssa on intensiivistä ja myös perheen kanssa työskentely on tiivistä. Arvioimme lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia havainnoimalla hänen toimintaansa, käyttäytymistään sekä vuorovaikutusta. Perheen kanssa työskennellään tiiviisti ja tuetaan perhettä heidän jaksamisessaan, sekä vanhemmuudessaan. Lapsen tilannetta ja jatkoa arvioidaan yhdessä lapsen, vanhempien, sekä hänen verkostojensa kanssa.

Käenpesän vastaanottoyksikön hoidon ja kasvatuksen lähestymistapa on voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Lapsen ja perheen voimavaroja kartoitetaan ja vahvistetaan, sekä pyritään yhdessä löytämään jokaiselle lapselle ja perheelle yksilöllisiä ratkaisuja arkeen ja jatkoon.


Työskentely vastaanottoyksikössä pohjautuu Lastenkoti Käenpesän kanssa yhteisiin arvoihin, jotka ovat:

Luottamus, Osallisuus, Vastuullisuus, Empatia

Yksilöllisyys, Oikeudenmukaisuus, Usko tulevaisuuteen