Seitsemän paikkainen erityisyksikkö psyykkisesti oireileville ja traumatisoituneille 8–17-vuotiaille lapsille.

Seitsemän paikkainen erityisyksikkö psyykkisesti oireileville ja traumatisoituneille 8–17-vuotiaille lapsille.

Lastenkoti Käenpesä sijaitsee kauniin luonnon ympäröimänä Eurajoen Luvialla. Yksikkö on seitsemän paikkainen erityisyksikkö psyykkisesti oireileville ja traumatisoituneille 8–17-vuotiaille lapsille.

Elämä Käenpesässä pohjautuu turvallisen aikuisen läsnäoloon, turvallisiin ja selkeihin rajoihin, säännölliseen arkeen ja arjen ennakoitavuuteen, lasta tukevaan toimintaan, sekä koulunkäynnin, harrastusten ja tärkeiden ihmissuhteiden tukemiseen. Lastenkoti Käenpesässä lapsia ohjataan terveellisiin elämäntapoihin ja toiminnallisuuteen. Jokaisella lapsella on oikeus tulla arjessa yksilöllisesti huomioiduksi, kuulluksi ja nähdyksi. Aikuiset ovat arjessa aidosti läsnä ja lapsia varten. Isossa osassa Käenpesän arkea on toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja harrastaminen, luonto- ja muut retket.

Työtämme ohjaavia arvoja ovat:

Työtämme ohjaavia arvoja ovat:

Luottamus, Osallisuus, Vastuullisuus, Empatia, 

Yksilöllisyys, Oikeudenmukaisuus, Usko tulevaisuuteen


Lastenkoti Käenpesässä työskentelyn lähtökohtana on jokaisen lapsen ainutkertaisuus ja yksilöllisyys, tavoitteenamme on lapsen yksilöllisten tarpeiden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen turvaaminen, koko perheen tukeminen, sekä hoitoprosessiin osallistuminen. Hoidolle ja kasvatukselle suuntaviivat antavat ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Uskomme, että jokaisesta lapsesta ja perheestä löytyy vahvuuksia, joiden varaan tulevaisuutta voi alkaa rakentamaan. Työskentelytapa Lastenkoti Käenpesässä on terapeuttinen ja kuntoutuksellinen. 

Meillä toiminnallisuus on tärkeä osa lapsen kuntoutumista, hyödynnämme ympäröivää luontoa ja yhdessä tekemällä annamme lapselle erilaisia kokemuksia ja elämyksiä, joiden avulla voimme lisätä lapsen positiivisia kokemuksia, onnistumisen - ja yhdessä tekemisen iloa, sekä samalla kehittää sosiaalisia taitoja. Kaikessa toiminnassamme asetamme aina lapsen edun etusijalle. Ensiarvoisen tärkeää Käenpesässä on lapsen aito kohtaamien, välittäminen ja arvostus. Käenpesän henkilökunnalla on laaja osaaminen erilaisiin menetelmiin.  Osa henkilökunnasta on kouluttautunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi, osa (VIG) videoavusteisen vuorovaikutuksen ohjaajaksi. Lisäksi koulutusta löytyy perhe arviointiin (Family Assessment), SomeBody valmennukseen, sekä voimauttavaan valokuvaan.