Jälkihuolto

Jälkihuollon tarkoituksena on tukea kokonaisvaltaisesti itsenäistyvää tai kotiutuvaa lasta tai nuorta. Tarkoituksena on varmistaa sijaishuollossa tapahtuneen muutoksen pysyvyys myös kotona tai auttaa itsenäistyvää nuorta saavuttamaan riittävät taidot ja valmiudet itsenäiseen elämään

Tukihenkilötoiminta

Tarjoamme ammatillisen tukihenkilön lapselle, joka on lastensuojelun, aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa. Tavoitteenamme on sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen avulla saada aikaan lapselle paremmat edellytykset arjen hallintaan, sekä sosiaaliseen elämään. tukihenkilötoiminta räätälöidään aina yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaisesti.

Perheiden sosiaaliohjaus

Tarjoamme perheille tukea, ohjausta ja neuvontaa eri elämäntilanteissa vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Tuemme lapsiperheiden hyvinvointia, sekä lapsen, että perheen arkea ja siitä selviytymistä. Haemme yhdessä perheen kanssa voimavaroja ja vahvuuksia arjen hallintaan, toimintakykyyn, sekä vuorovaikutukseen