Palvelut

Palvelut

 • sijaishuoltoa psyykkisesti oireileville ja traumatisoituneille huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille

 • Vastaanottoyksikkö kiireellisiin sijoituksiin

 • pysäytys- arviointi- ja kuntoutusjaksot

 • mahdollisuus hakea lapsi tunnin varoitusajalla

 • jälkihuolto

 • tukihenkilötoiminta

 • perheiden sosiaaliohjaus

Menetelmät

 • neuropsykiatrinen valmennus

 • vig ohjaus

 • voimauttava valokuva

 • perhearviointi (family assesment)

 • eläinavusteinen valmennus

 • somebody valmennus

 • luonto,elämykset ja retket

 • toiminnallisuus