Lastenkoti Käenpesä on sijaishuollon erityisyksikkö, jossa on kaksi seitsemän paikkaista asuinyksikköä

Lastenkoti Käenpesä on sijaishuollon erityisyksikkö, jossa on kaksi seitsemän paikkaista asuinyksikköä

Lastenkoti Käenpesä on erityisyksikkö psyykkisesti oireileville ja traumatisoituneille 8-17 vuotiaille lapsille Eurajoen Luvialla. Tarjoamme ratkaisu- ja voimavarakeskeistä sijaishuoltoa. Visionamme on tuottaa laadukkaita lastensuojelupalveluja, asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja lapsen etu huomioiden.

7 paikkainen erityisyksikkö psyykkisesti oireileville ja traumatisoituneille 8–17-vuotiaille lapsille.

7 paikkainen vastaanottoyksikkö kiireellisiin sijoituksiin.

Työtämme ohjaavia arvoja

Luottamus, Osallisuus, Vastuullisuus, Empatia, 

Yksilöllisyys, Oikeudenmukaisuus, Usko tulevaisuuteen

Hoito ja kasvatus

Hoito ja kasvatus

Työskentelyn lähtökohtana on jokaisen lapsen ainutkertaisuus ja yksilöllisyys, tavoitteenamme on lapsen yksilöllisten tarpeiden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen turvaaminen, koko perheen tukeminen, sekä hoitoprosessiin osallistuminen. Hoidolle ja kasvatukselle suuntaviivat antavat ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Uskomme, että jokaisesta lapsesta ja perheestä löytyy vahvuuksia, joiden varaan tulevaisuutta voi alkaa rakentamaan. Työskentelyote Lastenkoti Käenpesässä on terapeuttinen ja kuntoutuksellinen. Meillä toiminnallisuus on tärkeä osa lapsen kuntoutumista, hyödynnämme ympäröivää luontoa ja yhdessä tekemällä annamme lapselle erilaisia kokemuksia ja elämyksiä, joiden avulla voimme lisätä lapsen positiivisia kokemuksia, onnistumisen - ja yhdessä tekemisen iloa, sekä samalla kehittää sosiaalisia taitoja. Kaikessa toiminnassamme asetamme aina lapsen edun etusijalle. Ensiarvoisen tärkeää on lapsen aito kohtaamien, välittäminen ja arvostus.

Arki

Arki

Elämä Käenpesässä pohjautuu turvallisen aikuisen läsnäoloon, turvallisiin ja selkeihin rajoihin, säännölliseen arkeen ja arjen ennakoitavuuteen, lasta tukevaan toimintaan, sekä koulunkäynnin, harrastusten ja tärkeiden ihmissuhteiden tukemiseen. Lastenkoti Käenpesässä lapsia ohjataan terveellisiin elämäntapoihin ja toiminnallisuuteen. Jokaisella lapsella on oikeus tulla arjessa yksilöllisesti huomioiduksi, kuulluksi ja nähdyksi. Aikuiset ovat arjessa aidosti läsnä ja lapsia varten. Isossa osassa Käenpesän arkea on toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja harrastamien, luonto- ja muut retket.

Henkilökunta

Henkilökunta

Käenpesän moniammatillinen henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, joilla on kokemusta psyykkisesti oireilevien ja traumatisoituneiden lasten hoidosta ja kasvatuksesta. Suuri osa henkilökunnastamme on työskennellyt lastensuojelussa jo pitkään. Henkilökunta koostuu sosionomeista, sairaanhoitajista, lähihoitajista, sekä perheterapeutista.  Henkilökunta on kouluttautunut useilla lisäkoulutuksilla ja menetelmä osaamista löytyy laaja-alaisesti.

Henkilökunnalla on koulutus lasten- ja nuorten mielenterveystyöhön. Osalla koulutus on sisältynyt tutkintoon ja loput ovat käyneet koulutuksen erikseen. Osa henkilökunnasta on kouluttautunut videoavusteiseen vuorovaikutuksen ohjaukseen (VIG) ja osa ratkaisukeskeisiksi neuropsykiatrisiksi valmentajiksi. Henkilökunnallamme on laaja osaaminen erilaisiin menetelmiin kuten esim. perhearviointi (Family Assessment)  voimauttava valokuva, eläinavusteinen valmennus, sekä SomeBody -valmennus.